75
فرمانداری بشاگرد - اخبار > احمدمحمودی فرمانداربشاگرد بمناسبت اعیاد شعبانیه درچهارمین روزشعبان وروزجانباز به اتفاق امام جمعه محترم شهرستان ،اعضاءشورای اداری وبخشداران باحضور درمحل ستادفرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بافرمانده وپرسنل سپاه بشاگرد دیدار کرد
آخرین اخبار
اخبار > احمدمحمودی فرمانداربشاگرد بمناسبت اعیاد شعبانیه درچهارمین روزشعبان وروزجانباز به اتفاق امام جمعه محترم شهرستان ،اعضاءشورای اداری وبخشداران باحضور درمحل ستادفرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بافرمانده وپرسنل سپاه بشاگرد دیدار کرد


نسخه چاپي
ارسال به دوست شماره خبر:١٥٧٧٧ 

 تاریخ:1398/01/22 


احمدمحمودی فرمانداربشاگرد بمناسبت اعیاد شعبانیه درچهارمین روزشعبان وروزجانباز به اتفاق امام جمعه محترم شهرستان ،اعضاءشورای اداری وبخشداران باحضور درمحل ستادفرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بافرمانده وپرسنل سپاه بشاگرد دیدار کرد

احمدمحمودی فرمانداربشاگرد بمناسبت اعیاد شعبانیه درچهارمین روزشعبان وروزجانباز به اتفاق امام جمعه محترم شهرستان ،اعضاءشورای اداری وبخشداران باحضور درمحل ستادفرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بافرمانده وپرسنل سپاه بشاگرد دیدار کرد

 

 

 

 


احمدمحمودی فرمانداربشاگرد بمناسبت اعیاد شعبانیه درچهارمین روزشعبان  وروزجانباز به اتفاق امام جمعه محترم شهرستان ،اعضاءشورای اداری وبخشداران باحضور درمحل ستادفرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بافرمانده وپرسنل سپاه بشاگرد دیدارکرد دراین دیدار فرمانداربشاگرد بااشاره به اقدام رئیس جمهورآمریکا درارتباط باتروریست خواندن مبارزان واقعی جبهه مقابله باتروریسم بین المللی حمایت قاطع خودومجموعه دستگاههای اجرایی شهرستان راازسپاه مقتدر اسلام اعلام نمود گفت زیباترین جمله وتحلیل این اقدام رامقام معظم رهبری بیان فرمودند ومانیزهمان رادرحمایت تکرار میکنیم

درپایان به مناسبت روز پاسداروجانباز بااهداءلوح ازخدمات جناب سرهنگ پاسدار سلیمانی وجانشین ایشان ازطرف فرمانداری وتعدادی ازادارات قدردانی شد.


.انتهای پیام


خروج